Nauka, etyka, jakość.

Firma świadczy usługi w zakresie badań klinicznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Oferta jest skierowana
do podmiotów leczniczych, uczestniczących lub zamierzających uczestniczyć w procesie rozwoju leku, firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, CRO, a także innych instytucji zainteresowanych tą tematyką.Proces rozwoju nowego leku

Proces rozwoju nowych leków jest skomplikowany
i długotrwały. Od identyfikacji związku chemicznego, wykazującego wstępnie właściwości lecznicze, do jego zarejestrowania jako leku i wprowadzenia na rynek upływa średnio 12–15 lat. W tym okresie wykonywane są badania podstawowe, przedkliniczne oraz kliniczne. 

Badania i rozwój nowych produktów leczniczych wymagają rozbudowanego zaplecza naukowo-technologicznego, prawidłowego przygotowania i organizacji poszczególnych etapów oraz pochłaniają olbrzymie nakłady finansowe, wzrastające z roku na rok. Koszt wprowadzenia nowego leku na rynek przekracza obecnie wartość
1 miliarda USD. Główne przyczyny rosnących wydatków na rozwój nowych produktów leczniczych to:

  • wzrost wymagań stawianych przez organa rejestracyjne
  • potrzeba włączenia coraz większej liczby uczestników do badań klinicznych
  • konieczność przeprowadzania licznych procedur badawczo-diagnostycznych
  • wzrost kosztów usług podwykonawców
  • większe zainteresowanie poszukiwaniem nowych leków stosowanych w terapii chorób przewlekłych i degeneracyjnych
  • niska efektywność procesu badawczo-rozwojowego

Jedynie niewielka liczba związków chemicznych poddanych ocenie przechodzi trudny proces badań i testów, aby ostatecznie uzyskać
status leku.