O firmie

Firma świadczy usługi w zakresie badań klinicznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Oferta jest skierowana do:

 • podmiotów leczniczych uczestniczących
  lub zamierzających uczestniczyć w procesie
  rozwoju leku,
 • firm farmaceutycznych i biotechnologicznych,
 • CRO,
 • innych instytucji zainteresowanych tą tematyką.

Celem firmy jest:

 • pomoc klientom w prawidłowym prowadzeniu badań klinicznych,
 • wykorzystanie nowoczesnych metod organizacji i zarządzania, aby zapewnić wysoką jakość prowadzonych badań klinicznych oraz zwiększyć efektywność działań,
 • edukacja w zakresie prowadzenia badań klinicznych zgodnie z najwyższymi standardami, łączącymi takie wartości jak: nauka, etyka i jakość, aby zagwarantować bezpieczeństwo uczestników badań oraz rzetelny sposób pozyskiwania danych.

Szczegóły, dotyczące proponowanych usług, zamieszczono w poszczególnych zakładkach na stronie internetowej firmy.