Dla lekarzy

Firma zaprasza do współpracy lekarzy zainteresowanych
tematyką rozwoju nowych leku, pragnących zdobyć wiedzę
i doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych.

Kontakt:

e-mail: biuro@adicer.pl
telefon: 601 336 567